Útvonalterv  | A WEBSHOPUNK MINDIG NYITVA VAN!   További információk >>>

Gáz-riasztó fegyver viselési engedélyről - Jogszabály

Fegyver kérelmekkel kapcsolatban 2016. január 01-jén bekövetkezett változásokról itt tájékozódhat.


2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről:


"A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI
 
3. § (1) A rendőrség által kiadott engedély szükséges:
...
d) a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viseléséhez..."
...
3/A. § (1) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a 3. §-ban meghatározott engedély abban az esetben adható meg, ha az engedélyt kérelmező természetes személy a rendészetért felelős miniszter rendeletében meghatározott, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményeket teljesítette, valamint...
a) tizennyolcadik életévét betöltötte és
b) cselekvőképes.
...
3/B. § (3) Gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselése annak a természetes személynek engedélyezhető, aki megfelel a 3/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételnek, és akivel szemben nem áll fenn a 3/A. § (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott körülmény."
 (Ld. lejjebb)
                      
Szerencsére a viselési engedély megszerzése is egyszerűsödött. Nem kell vizsga, orvosi papírok, tárolóhelyellenőrzés, és hasonló teljesen felesleges bürokratikus akadályok. Alapesetben megvesszük a fegyvert, elmegyünk vele a rendőrségre, és némi adminisztrációs eljárás után, hamarosan megkapjuk az engedélyt, amivel  máris legálisan viselhetjük a gázfegyvert. 

(Az utóbbi években, az ésszerűnek és szükségesnek nem igazán nevezhető bürokratikus eljárások szaporításával, sajnos megnehezítették és költségesebbé tették a viselési engedély megszerzését.)

FIGYELEM! MINDEN EGYES VISELNI KÍVÁNT FEGYVERHEZ, ÚJ VISELÉSIT KELL KIVÁLTANI! A viselési engedély 1 adott személyre és 1 adott (típusú, kaliberű, gyári számú) fegyverre szól. Viselési engedélyből végtelen számút kérhetünk, nincsen semmilyen darabszámkorlátozás.

            

A viselési engedély megszerzésének részletes menete: 

1. 

Gáz-riasztó fegyvert szabadon lehet vásárolni. Amennyiben a fegyver új, a vásárláskor garanciajegyet és a műszaki megfelelőséget igazoló MKH tanúsítványt adnak hozzá. Ez utóbbi sajnos többnyire plusz költséget jelent a vásárlónak. 
Használt (garanciajegy nélküli), vagy MKH tanúsítvánnyal nem rendelkező fegyvert be kell vizsgáltatni a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.-nél ( http://www.mkh.hu/ ) Ha ez a fegyver rendelkezik CIP* próbajellel, akkor csak szemléztetni kell az MKH-nál, ami valamivel alacsonyabb költséget jelent. (31/2006. (VI. 1.) GKM r. A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról)
                 
(* CIP: Nemzetközi Állandó Bizottság. A résztvevő tagállamok kölcsönösen el kell, hogy ismerjék egymás fegyverekbe beütött próbajeleit. Tagok: Belgium, Chile, Németország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, Ausztria, Oroszország, Szlovákia, Csehország, Magyarország.)

 

2. 

2009-ben, a 2009. évi CXLIX. törvénnyel (A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról) a Fegyvertörvényt is módosították, kiegészítették, amivel sajnos az engedélyezési eljárás is bonyolultabbá és költségesebbé vált:

"3/A. § (3) Az engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban, a kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott körülmény nem áll fenn."

A fenti rendelkezés szerint, a 2010. jan. 1. után beadott engedélykérelmekhez, a postákon kapható Adattovábbítás Iránti Kérőlapon (150 Ft) az előélet-ellenőrzésünkről szóló adatok továbbítását kell kérni az eljáró rendőrhatóság számára (3.100 Ft eljárási díj).

FIGYELEM! NEM ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY, az NEM JÓ fegyverügyintézéshez!!!            

A kérőlapon, a személyes adatok pontos kitöltése után, postázási névként (3. pont) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályát kell megadni. (Budapesten: Budapesti Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztály Fegyver- és Engedélyügyi Osztály - 1139 Budapest, Teve utca 4-6.)

Az 5. pontban az A1, B1, C1, D1 mezőt kell X-szel megjelölni.
Az 5.1. pontot nem szükséges kitölteni.
A 6.1. pontban a hatósági bizonyítvány felhasználási céljaként a következőt kell beírni:
"Fegyvertartási engedély megszerzése"

A kérőlapot, a mellékelt borítékban, az ellenőrzést végző "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság"-hoz kell elküldeni. 

 

3. 

A vásárolt fegyvert töltetlen állapotban, elcsomagolva, a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályára kell bevinni félfogadási időben. 
Ide kell: 
személyi igazolvány, lakcímkártya, 2000 forint, és - a CIP-egyezmény alapelveivel ellentétben megkövetelt - a  PKLV Kft. (www.mkh.hu)-nál megvásárolható, műanyag kártya formátumú "Tanúsítvány".
FIGYELEM! Budapesten a BRFK a lakóhely szerint illetékes kapitányság, nem a kerületi!

4. 

A rendőrségen ki kell tölteni egy kérelem űrlapot (ez előre is megtehető a letöltött és kinyomtatott űrlappal). Gáz-riasztó fegyver esetén, a munkáltatóra, és a fegyver tárolási helyére vonatkozó rovatokat nem kell kitölteni! 
A gázpisztolyt, az MKH tanúsítványt, a személyi igazolványt elkérik, az adatokat rögzítik és egyeztetik. Ezalatt be lehet fizetni a 2000 forintos igazgatási szolgáltatási díjat, a kapott csekken. A befizetésről szóló feladóvevénnyel ismét az ügyintézőhöz kell fáradni. Az ügyintézés végén visszaadnak mindent, és egy elismervényt is kap az ügyfél, hogy folyamatban van az eljárás. 
FIGYELEM! AZ ELISMERVÉNY NEM JOGOSÍT VISELÉSRE!

5. 

Lakhelytől függően, jellemzően 2-3 héten belül, ajánlott levélben kiküldik a lakcímre a bankkártya méretű, műanyag, névre és az adott fegyverre szóló viselési engedélyt, vagy be kell érte menni ismét személyesen.
(A jogszabályok nem túl konzekvens módosításával - ld.: 253/2004 (VIII.31.) Korm rendelet 2.sz. melléklete - az új formátumú engedélyeken "Fegyvertartási engedély" megnevezés szerepel, amely gáz- és riasztófegyver viselésére jogosít!)


A viselési engedély megszerzését kizáró (vagy a meglévő bevonását eredményező) büntetőjogi okokat a Fegyvertörvény részletezi. 

"3/A. § (2)
A 3. §-ban meghatározott engedély nem adható meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott személy

a) büntetett előéletű;

b) büntetlen előéletű, de büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerősen megállapította a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény X. fejezetében meghatározott állam elleni bűncselekmény, XI. fejezetében meghatározott emberiség elleni bűncselekmény, személy elleni bűncselekmény, emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közreműködés, 170. § (2)-(4) és (6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kényszerítés, emberkereskedelem, 174/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közösség tagja elleni erőszak, 175/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti emberrablás, illetve 176. § (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, 207. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény, embercsempészés, 259. § (1)-(3) bekezdése szerinti közveszélyokozás, közérdekű üzem működésének megzavarása, terrorcselekmény, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, fegyvercsempészet, bűnszervezetben részvétel, visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, garázdaság, önbíráskodás, természetkárosítás, visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer-prekurzorral, lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, rablás, kifosztás , zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele, 343. § (2) bekezdés a) pontja, (4) és (5) bekezdése szerinti szökés, 355. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak elkövetése vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el,

ba) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,

bb) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,

bc) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

bd) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

be) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig,

c) a b) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig"

  

Viselési engedéllyel bíró gáz-riasztó fegyver elidegenítése
                             

Amennyiben azt a fegyvert, amelyre viselési engedélyt kértünk eladjuk (elajándékozzuk, tönkremegy, elvész, ellopják stb.), ennek tényét az engedélyt kiadó hatóság tudomására kell hoznunk (írásban tett nyilatkozattal), és a viselési engedélyt (erre a konkrét fegyverre) öt munkanapon belül le kell adni.
          

Engedély elvesztése
                                     

"38. § (5) ... Az a személy, aki gáz- és riasztófegyver viselési engedéllyel rendelkezik, engedélyének elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye (tevékenység helye) szerint illetékes rendőrkapitányságon 3 munkanapon belül bejelenteni.."
                
   

Fegyverviselési kérelem letöltése (pdf)      
           
                                                                                                                                           Vass Gábor